SVCloud

Hotel Opon

Świadczysz usługę sezonowego przechowywania kół i opon? Aplikacja SVCloud Hotel Opon pomoże Twojej firmie w ewidencji i kompleksowym zarządzaniu wszystkimi depozytami!

Ta przydatna aplikacja umożliwia organizację pracy w magazynie składowania opon i kół. Dzięki niej można w sposób szybki i uporządkowany ewidencjonować oraz zarządzać depozytami. Program sprawdzi się w firmach:

  • z magazynem i dedykowanym pracownikiem
  • z magazynem obsługiwanym przez doradców
  • z magazynem zewnętrznym (tzw. system cyklicznego przekazywania)
  • z magazynem obsługującym kilka oddziałów
Korzyści
  • Łatwa ewidencja przyjęć i wydań
  • Grupowanie depozytów
  • Ewidencja depozytów w różnych magazynach
  • Zbiorcze wydania i przyjęcia między magazynami
  • Rejestrowanie przyszłych potrzeb klientów