e-Faktury

Bądź ECO-logiczny!
Wypełnij formularz i zacznij korzystać z e-faktury

Zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania od nas faktur w postaci elektronicznej. Oferujemy Państwu standard e-faktury zgodny z prawem, który zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści, a dzięki zawartym metadanym (w formacie XML) gwarantujemy czytelność dla odbiorców oraz oprogramowania. Nasza e-faktura ma postać pliku PDF podpisanego bezpiecznym podpisem kwalifikowanym i jest zgodna z formatem zweryfikowanym przez Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania (organ powołany przy Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Finansów). W kanale przekazywania e-faktur stosujemy wyższy poziom bezpieczeństwa wysyłając je poprzez serwis miedzyfirmami.pl. Serwis miedzyfirmami.pl to „elektroniczny listonosz", który zastępuje przesyłanie e-faktur w formie załącznika w wiadomości poczty elektronicznej. Usługa miedzyfirmami.pl dostarcza e-dokumenty w ułamku sekundy zapewniając przy tym bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tą formą otrzymywania od nas faktur, prosimy o uzupełnienie formularza akceptacji tej formy wysyłania faktur.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
Katarzyna Świtalska-Barć
e-mail: katarzyna.switalska-barc@softvig.pl
tel. 91 350 89 21

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do wyrażenia zgody na otrzymywanie od SoftVig Sp. z o.o. faktur elektronicznych. Wyrażam zgodę na wystawianie faktur VAT w formacie elektronicznym i ich przesyłanie drogą elektroniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528). W treści powiadomienia zostanie zawarty link umożliwiający pobranie faktury VAT w formacie PDF (z zawartym XML) ze strony serwisu http://www.miedzyfirmami.pl. Informacja o wystawionej fakturze VAT zostanie przesłana na podany w formularzu powyżej adres e-mail. Zobowiązuję się każdorazowo poinformować o zmianie podanego adresu e-mail.