Kontakt

SoftVig

Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 4 (budynek F2)
71-441 Szczecin

Zarząd
Prezes Zarządu: Marek Cywiński
Wiceprezes: Jacek Oganowski
Wiceprezes: Dariusz Witkowski

NIP: 8512773583
Nr KRS 0000112010
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy: 600 000,00 zł.

Szczecin

Biuro Zarządu:
tel. +48 91 350 89 20
tel. +48 91 350 89 21
fax +48 91 350 89 30
e-mail: office@softvig.pl

Dział handlowy:
tel. +48 91 350 89 22
fax +48 91 350 89 31
e-mail: dzial.handlowy@softvig.pl

Hotline aplikacji:
tel. +48 91 350 89 26
e-mail: hotline@softvig.pl