AutoStacja

Moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe programu AutoStacja to aplikacje do zadań specjalnych. Powstają w odpowiedzi na realne potrzeby i przy czynnym udziale stacji dealerskich.

WMS

Moduł WMS wspiera procesy logistyczne w magazynie części, poprawia organizację pracy oraz ma znaczący wpływ na jej efektywność. Zyskaj pełną kontrolę nad obsługą magazynu.

System WMS służy do rzeczywistej identyfikacji towarów od momentu przyjęcia dostawy na magazyn po kontrolę wydań. Pozwala wykrywać braki, optymalizuje stany magazynowe, wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towarów i proces inwentaryzacji. Dzięki wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych WMS eliminuje pomyłki w przyjęciu i wydaniu towarów. Co ważne, pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów w magazynie, ponieważ to WMS wskaże odpowiednie miejsce. System pozwala również określić już podczas przyjęcia, które pozycje towaru są zarezerwowane przez klientów, które mają zasilić magazyn, a które należy przekazać do innego oddziału. Dzięki temu można lokować części od razu we właściwych strefach w magazynie. WMS dostępny jest w dwóch wersjach: jako aplikacja na komputer stacjonarny lub na urządzenie mobilne (Mobilny Magazynier). Mobilny Magazynier znacznie ułatwia zarządzanie towarem, który znajduje się poza zasięgiem komputera stacjonarnego lub gdy towar charakteryzuje się dużymi gabarytami.

Korzyści
 • Pełna kontrola nad obsługą magazynu
 • Automatyczna identyfikacja towarów
 • Szybka kompletacja i realizacja wydań
 • Wsparcie inwentaryzacji
 • Określanie stref w lokalizacjach dynamicznych
 • Poprawa jakości pracy magazynierów
Główne funkcje aplikacji
 • Przygotowywanie dokumentów dostawy
 • Pobieranie dokumentów przyjęcia z programu AutoStacja
 • Weryfikacja zgodności dostawy z dokumentem przyjęcia
 • Weryfikacja pozycji z dostawy przypisanych do zamówień i automatyczne nadanie im lokalizacji indywidualnej na regale zamówień
 • Raport zgodności dostawy
 • Podział magazynu na strefy lokalizacyjne przypisane do odpowiednich rodzajów zamówień w programie AutoStacja
 • Automatyczne zarządzanie lokalizacjami indywidualnymi nadawanymi dynamicznie w strefie
 • Dokumenty realokacji, na podstawie których magazynier kompletuje zamówienia w lokalizacji indywidualnej w strefie
 • Karta informacyjna o stanie realizacji zamówienia części
 • Pobieranie list inwentaryzacyjnych z programu AutoStacja
 • Zliczanie pozycji za pomocą czytnika kodów
 • Identyfikacja pozycji z jednoczesnym wprowadzeniem informacji o ich liczbie
 • Obsługa dostawy poza strefą magazynu, np. na zewnątrz budynku
 • Dokonywanie inwentaryzacji bezpośrednio w lokalizacji magazynu

RCP

Zamierzasz zarządzać czasem pracy oraz produktywnością warsztatu? Skorzystaj z modułu RCP, który jest Rejestratorem Czasu Pracy wykorzystującym czytniki kodów kreskowych.

Aplikacja przy użyciu kodów kreskowych identyfikuje konkretne osoby, co pozwala sprawnie ewidencjonować czas pracy. Dodatkowo, z kodów wydrukowanych na dokumentach zleceń, pozwala określić rodzaj wykonywanej pracy. RCP dzieli czas pracy na produktywny (praca ze zleceniem) oraz nieproduktywny.

Korzyści
 • Ewidencja produktywnego i nieproduktywnego czasu pracy
 • Raportowanie efektywności pracowników oraz warsztatu
 • Współpraca z wieloma DMS-ami
 • Raporty analityczne i syntetyczne w skali całej organizacji
 • Prowadzenie ewidencji dla każdej marki osobno

JPK

JPK to nowa funkcjonalność programu AutoStacja, służąca do generowania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego ściśle określonego przez ustawodawcę.

Aplikacja jest odpowiedzią na wymagania resortu finansów dotyczące obowiązku przekazywania organom podatkowym całości lub części ksiąg i dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to siedem różnych struktur. Moduł JPK firmy SoftVig obsługuje dwie z nich: pliki JPK faktur i magazynu. Charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem obsługi i wysokim bezpieczeństwem zgromadzonych danych.

Korzyści
 • Możliwość generowania danych sprzedaży i magazynowych w strukturze JPK
 • Możliwość wprowadzania transakcji z innych systemów

InfoScreen

Prywatny, multimedialny billboard reklamowo-informacyjny w Twoim salonie dealerskim? Wystarczy wykupić licencję na użytkowanie aplikacji InfoScreen, żeby korzystać z tego niezwykle praktycznego rozwiązania.

Aplikacja InfoScreen jest sieciową, multimedialną tablicą, która umożliwia wyświetlanie informacji o zaplanowanych wizytach klientów na przemian z materiałami reklamowymi. Ekrany telewizorów mogą być umieszczone przy stanowiskach doradców, w recepcji lub w poczekani dla klientów. InfoScreen współpracuje z Systemem Planowania Pracy Serwisu, a wszystkie treści są na bieżąco uaktualniane. Dzięki temu jest to doskonały nośnik reklam oraz informacji.

Korzyści
 • Nowoczesny system informowania klientów, np. o gotowości do wydania pojazdu
 • Publikacja materiałów reklamowych (zdjęcia, filmy) we wszystkich oddziałach jednocześnie

e-Faktury

Dzięki rozszerzeniu e-Faktury, klient otrzyma fakturę szybciej niż tradycyjną pocztą, a ryzyko jej zagubienia lub niedostarczenia jest minimalne. Oszczędnie, nowocześnie i ekologicznie.

Aplikacja e-Faktury służy do generowania i wysyłania dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej. E-faktura ma postać pliku PDF zawierającego metadane (w formacie XML), które gwarantują czytelność dla odbiorców i oprogramowania. Rozszerzenie e-Faktury jest zintegrowane z aplikacjami generującymi podpisy elektroniczne oraz z serwisem międzyfirmami.pl, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów między podmiotami gospodarczymi.

Sprzęg do danych w AutoStacji

Program AutoStacja daje możliwość eksportowania danych w celu ich dalszego wykorzystywania w innych programach.

Moduł sprzęgu pozwala na pobranie danych z programu AutoStacja i przekazanie ich do innych programów, np. do zewnętrznych hurtowni danych (również do oprogramowania spoza oferty firmy SoftVig). Rozwiązanie znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy klient posiada kilka DMS-ów i analizuje wszystkie dane przy użyciu jednej platformy zewnętrznej. W ramach tego modułu oferujemy pełną dokumentację techniczną sprzęgu.