AutoStacja

Moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe programu AutoStacja to aplikacje do zadań specjalnych. Powstają w odpowiedzi na realne potrzeby i przy czynnym udziale stacji dealerskich.

WMS

Moduł WMS wspiera procesy logistyczne w magazynie części, poprawia organizację pracy oraz ma znaczący wpływ na jej efektywność. Zyskaj pełną kontrolę nad obsługą magazynu.

System WMS służy do rzeczywistej identyfikacji towarów od momentu przyjęcia dostawy na magazyn po kontrolę wydań. Pozwala wykrywać braki, optymalizuje stany magazynowe, wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towarów i proces inwentaryzacji. Dzięki wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych WMS eliminuje pomyłki w przyjęciu i wydaniu towarów. Co ważne, pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów w magazynie, ponieważ to WMS wskaże odpowiednie miejsce. System pozwala również określić już podczas przyjęcia, które pozycje towaru są zarezerwowane przez klientów, które mają zasilić magazyn, a które należy przekazać do innego oddziału. Dzięki temu można lokować części od razu we właściwych strefach w magazynie. WMS dostępny jest w dwóch wersjach: jako aplikacja na komputer stacjonarny lub na urządzenie mobilne (Mobilny Magazynier). Mobilny Magazynier znacznie ułatwia zarządzanie towarem, który znajduje się poza zasięgiem komputera stacjonarnego lub gdy towar charakteryzuje się dużymi gabarytami.

Korzyści
 • Pełna kontrola nad obsługą magazynu
 • Automatyczna identyfikacja towarów
 • Szybka kompletacja i realizacja wydań
 • Wsparcie inwentaryzacji
 • Określanie stref w lokalizacjach dynamicznych
 • Poprawa jakości pracy magazynierów
Główne funkcje aplikacji
 • Przygotowywanie dokumentów dostawy
 • Pobieranie dokumentów przyjęcia z programu AutoStacja
 • Weryfikacja zgodności dostawy z dokumentem przyjęcia
 • Weryfikacja pozycji z dostawy przypisanych do zamówień i automatyczne nadanie im lokalizacji indywidualnej na regale zamówień
 • Raport zgodności dostawy
 • Podział magazynu na strefy lokalizacyjne przypisane do odpowiednich rodzajów zamówień w programie AutoStacja
 • Automatyczne zarządzanie lokalizacjami indywidualnymi nadawanymi dynamicznie w strefie
 • Dokumenty realokacji, na podstawie których magazynier kompletuje zamówienia w lokalizacji indywidualnej w strefie
 • Karta informacyjna o stanie realizacji zamówienia części
 • Pobieranie list inwentaryzacyjnych z programu AutoStacja
 • Zliczanie pozycji za pomocą czytnika kodów
 • Identyfikacja pozycji z jednoczesnym wprowadzeniem informacji o ich liczbie
 • Obsługa dostawy poza strefą magazynu, np. na zewnątrz budynku
 • Dokonywanie inwentaryzacji bezpośrednio w lokalizacji magazynu

RCP

Zamierzasz zarządzać czasem pracy oraz produktywnością warsztatu? Skorzystaj z modułu RCP, który jest Rejestratorem Czasu Pracy wykorzystującym czytniki kodów kreskowych.

Aplikacja przy użyciu kodów kreskowych identyfikuje konkretne osoby, co pozwala sprawnie ewidencjonować czas pracy. Dodatkowo, z kodów wydrukowanych na dokumentach zleceń, pozwala określić rodzaj wykonywanej pracy. RCP dzieli czas pracy na produktywny (praca ze zleceniem) oraz nieproduktywny.

Korzyści
 • Ewidencja produktywnego i nieproduktywnego czasu pracy
 • Raportowanie efektywności pracowników oraz warsztatu
 • Współpraca z wieloma DMS-ami
 • Raporty analityczne i syntetyczne w skali całej organizacji
 • Prowadzenie ewidencji dla każdej marki osobno

JPK/JPK_V7

JPK to funkcjonalność programu AutoStacja, służąca do generowania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego ściśle określonego przez ustawodawcę. JPK_V7 służy natomiast do ocechowania dokumentów sprzedaży i zakupów nowymi elementami ewidencji JPK VAT.

JPK w DMS AutoStacja to odpowiedź na wymagania resortu finansów dotyczące obowiązku przekazywania organom podatkowym całości lub części ksiąg i dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to siedem różnych struktur. Moduł JPK firmy SoftVig obsługuje dwie z nich: pliki JPK faktur i magazynu. Charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem obsługi i wysokim bezpieczeństwem zgromadzonych danych.

Korzyści
 • Generowanie danych sprzedaży i magazynowych w strukturze JPK
 • Możliwość wprowadzania transakcji z innych systemów
JPK_V7
ocechowanie dokumentów sprzedaży i zakupów
 • Część deklaracyjna (obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K)
 • Część ewidencyjna (sprzedaż i zakupy)
 • Kody identyfikujące niektóre towary i usługi, np. kod GTU_07 (pojazdy oraz wybrane części samochodowe), kod GTU_12 (świadczenie usług o charakterze niematerialnym)
 • Kody identyfikujące niektóre rodzaje transakcji np. kod MR_UZ (towary używane marża), kod MPP (obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności)
 • Kody identyfikujące niektóre rodzaje dokumentów np. kod FP (faktura dokumentująca sprzedaż zarejestrowana na urządzeniu fiskalnym)

IRR

Poszukujesz rozwiązania, które pozwoli zautomatyzować import rozliczeń rozrachunków? Uruchom moduł IRR i korzystaj z narzędzia, które umożliwi dostęp do informacji o aktualnym stanie rozliczeń i zaliczek dla transakcji, powstałych w systemie AutoStacja.

Moduł IRR to narzędzie, które służy do importu rozliczeń rozrachunków i zaliczek. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów księgowych. Praca z wyciągami bankowymi nie jest już tak czasochłonna i nie wymaga ręcznego rozliczania w systemie AutoStacja. Można też sprawdzić aktualny stan rozliczeń i ustalić limity kredytowe dla klientów. To z kolei pozwala na wprowadzenie wygodnego i docenianego przez klientów rozwiązania, jakim są opóźnione płatności.

Korzyści
 • Automatyzacja procesu wprowadzania danych o rozliczeniach i zaliczkach
 • Wyeliminowanie konieczności ręcznego rozliczania wyciągów bankowych
 • Dostęp do informacji o aktualnym stanie rozliczeń w systemie AutoStacja
 • Możliwość ustalenia limitów kredytowych i opóźnionych płatności za faktury

Więcej informacji na temat modułu IRR >>

Kontrola płatności

Nie posiadasz systemowych blokad dłużników, a informacje o płatnościach są rozproszone w wielu kartotekach systemu AutoStacja? Brak kompletu danych o zaległych należnościach Twoich klientów utrudnia podejmowanie decyzji biznesowych? Rozwiązaniem jest kontrola płatności opóźnionych.

To kompleksowe wsparcie bezpieczeństwa finansowego procesów w dealerstwie. Uporządkowanie obecnego stanu, usunięcie zdublowanych kartotek, szkolenia i konsultacje z konfiguracji systemu AutoStacja. Dzięki temu pojawią się istotne usprawnienia i nowe możliwości w obszarze pracy z płatnościami. Systemowe zabezpieczenia przed duplikatami, czarna i biała lista kontrahentów, ustalenia indywidualnych limitów dla płatności oraz możliwość kontroli płatności opóźnionych z modułem IRR - to tylko niektóre z usprawnień wspierających istotne pod względem finansowym procesy w dealerstwie. Możliwe będzie podejmowanie decyzji o sprzedaży z płatnością opóźnioną, blokada dłużników oraz sprzedaż z uwzględnieniem aktualnego stanu (tzw. stan ‘z natury’).

Korzyści
 • Kontrola nad płatnościami opóźnionymi
 • Decyzje handlowe oparte o wiarygodne dane
 • Bezpieczeństwo finansowe procesów
 • Precyzyjny i szybki obieg informacji

Więcej informacji na temat kontroli płatności opóźnionych >>

Opłatomat

Moduł integrujący Opłatomat z DMS AutoStacja to szybkie, bezkontaktowe i samoobsługowe płatności dostępne dla Klientów. Automatyzacja procesu i realizacja wpłat niezależnie od godzin dostępności kasy.

Uruchomienie modułu powoduje połączenie DMS AutoStacja z Opłatomatem - urządzeniem, które może pełnić funkcję automatycznej, samoobsługowej kasy. Integracja z modułem jest dostępna dla wielu jednostek DMS w Dealerstwie. To rozwiązanie pozwala na automatyzację procesu płatności. Dokumenty sprzedaży są wystawiane w DMS AutoStacja np. przez Doradcę, a Klienci mogą korzystać z samoobsługowych urządzeń także poza godzinami pracy kasy. Wszystkie płatności wykonane w Opłatomacie rejestrowane są w DMS AutoStacja i systemie F/K.

Korzyści
 • Bezkontaktowe realizowanie płatności przez Klientów - kartą i gotówką
 • Odciążanie kasjerów - dokument sprzedaży jest rozliczany w Opłatomacie
 • Możliwość przyjmowania opłat od Klientów poza godzinami pracy kas
 • Bezpieczeństwo transakcji gotówkowych dzięki kontroli przebiegu płatności
 • Kontrolowanie w DMS AutoStacja wszystkich wpłat z Opłatomatu
 • Zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu płatności za towary i usługi

Więcej informacji na temat modułu Opłatomat >>

e-Dokumenty

Uporządkowana struktura plików, elektroniczna ewidencja i kompletna dokumentacja w jednym miejscu. Moduł e-Dokumenty to wygodny i szybki dostęp do pełnej informacji w ramach obsługi procesów w dealerstwie, takich jak ewidencja RODO czy kontrola zadłużeń.

Moduł e-Dokumenty służy do zapisywania skanów dokumentów, zdjęć i kopii korespondencji. Pliki umieszczane są w ustalonej indywidualnie strukturze (tzw. szufladki w systemie AutoStacja). Dzięki temu możliwe jest uporządkowanie całej dokumentacji związanej z ewidencjonowanym procesem, zamówieniami i ofertami dla klientów, gromadzeniem formularzy ze zgodami RODO, czy rejestrowaniem skanów dokumentów wezwań do zapłaty. Pozwala to na kontrolowanie kompletności dokumentacji i łatwy dostęp do informacji na każdym etapie realizowanego procesu.

Korzyści
 • Uporządkowana struktura i elektroniczna ewidencja plików
 • Wygodny dostęp do pełnej dokumentacji bezpośrednio w AutoStacji
 • Możliwość dodawania dokumentów bezpośrednio ze skanera
 • Kontrolowanie kompletności dokumentacji i danych

Więcej informacji na temat modułu e-Dokumenty >>

InfoScreen

Prywatny, multimedialny billboard reklamowo-informacyjny w Twoim salonie dealerskim? Wystarczy wykupić licencję na użytkowanie aplikacji InfoScreen, żeby korzystać z tego niezwykle praktycznego rozwiązania.

Aplikacja InfoScreen jest sieciową, multimedialną tablicą, która umożliwia wyświetlanie informacji o zaplanowanych wizytach klientów na przemian z materiałami reklamowymi. Ekrany telewizorów mogą być umieszczone przy stanowiskach doradców, w recepcji lub w poczekani dla klientów. InfoScreen współpracuje z Systemem Planowania Pracy Serwisu, a wszystkie treści są na bieżąco uaktualniane. Dzięki temu jest to doskonały nośnik reklam oraz informacji.

Korzyści
 • Nowoczesny system informowania klientów, np. o gotowości do wydania pojazdu
 • Publikacja materiałów reklamowych (zdjęcia, filmy) we wszystkich oddziałach jednocześnie

e-Faktury

Dzięki rozszerzeniu e-Faktury, klient otrzyma fakturę szybciej niż tradycyjną pocztą, a ryzyko jej zagubienia lub niedostarczenia jest minimalne. Oszczędnie, nowocześnie i ekologicznie.

Aplikacja e-Faktury służy do generowania i wysyłania dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej. E-faktura ma postać pliku PDF zawierającego metadane (w formacie XML), które gwarantują czytelność dla odbiorców i oprogramowania. Rozszerzenie e-Faktury jest zintegrowane z aplikacjami generującymi podpisy elektroniczne oraz z serwisem międzyfirmami.pl, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów między podmiotami gospodarczymi.

Sprzęg do danych w AutoStacji

Program AutoStacja daje możliwość eksportowania danych w celu ich dalszego wykorzystywania w innych programach.

Moduł sprzęgu pozwala na pobranie danych z programu AutoStacja i przekazanie ich do innych programów, np. do zewnętrznych hurtowni danych (również do oprogramowania spoza oferty firmy SoftVig). Rozwiązanie znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy klient posiada kilka DMS-ów i analizuje wszystkie dane przy użyciu jednej platformy zewnętrznej. W ramach tego modułu oferujemy pełną dokumentację techniczną sprzęgu.