Formularz IODO

Formularz kontaktowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Jeśli chcesz przekazać pytanie lub zgłoszenie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o., wypełnij poniższy formularz podając swoje dane i treść zgłoszenia, a następnie naciśnij klawisz „Wyślij”. Poniższe dane pozwolą nam zidentyfikować Państwa w naszych systemach i zrealizować Państwa zapytanie/żądanie.

*
*
**
**
*
* Pole obowiązkowe
** Wypełnij co najmniej jedno z pól ("Adres e-mail" lub "Telefon")

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000112010, NIP 851-27-73-583, REGON 811776320.

Twoje dane zostaną wykorzystane w celu realizacji zgłoszenia oraz w celach dowodowych na potrzeby wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c i f RODO).

Przekazanie zgłoszenia oznacza Twoją zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy – z wykorzystaniem danych wpisanych w powyższym formularzu - w celu realizacji zgłoszenia lub w celu weryfikacji autentyczności osoby zgłaszającej.