Kariera

Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Administratorem danych osobowych Kandydatów jest SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.. Dane nie są udostępniane innym odbiorcom. Każdy Kandydat, który złożył aplikacje w SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia.

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia obecnych oraz przyszłych rekrutacji.

Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy rekrutacyjnej to napisz do nas na rekrutacja@softvig.pl ze skrzynki e-mail, którą podałaś/eś w swojej aplikacji.